Za showe, predavanja in individualne ure v Evropi kontaktirajte Trenta & Gordano na:

info@trent-gordana.com +44 7477 234 285

Za showe, predavanja in individualne ure v Untited States kotaktirajte:

Bloc Agency, Steve Chetelat steve@blocagency.com